събота, август 12, 2006

Заявка за участие в докторантското училище

(Моля, копирайте подходящия за Вас формуляр в Word или Open Office Writer формат и го попълнете!)


РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР:
(ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ)

ИМЕ:
ИНСТИТУЦИЯ:

ПОЗИЦИЯ:

ЗАГЛАВИЕ НА ЛЕКЦИЯТА:

ЩЕ УЧАСТВАТЕ ЛИ

В ЦЯЛАТА ПРОГРАМА:

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР:
(ЗА ДОКТОРАНТИ)

ИМЕ:
ИНСТИТУЦИЯ:
ЩЕ УЧАСТВАТЕ ЛИ
В ЦЯЛАТА ПРОГРАМА: